top of page

תקנון אתר KETO-ISRAELI

כללי

אתר www.keto-israeli.com מופעל ע"י חברת איסטאט בע"מ וחברת KETO F80. האתר נועד ללמד על התזונה הקטוגנית וניתן לרכוש דרכו שירותים ומוצרים כולל את ספר התזונה הישראלית – KETO ישראלי של רונית אבנון ורונית הנגבי

אנא קראו הצהרה זו ("הצהרת אחריות") בעיון לפני השימוש באתר www.keto-israeli.com ("אתר", "שירות") המופעל על ידי איסטאט בע"מ ו- KETO F80 (להלן: החברות).

התוכן המוצג באתר הנו קניין רוחני של החברות. אין לעשות שימוש חוזר, לפרסם מחדש או להדפיס תוכן זה ללא הסכמתנו בכתב. כל המידע המפורסם נועד למטרות חינוכיות ולמידע בלבד. זה לא נועד כתחליף לייעוץ מקצועי. אם תחליטו לפעול על פי מידע כלשהו באתר זה, תעשו זאת על אחריותכם האישית בלבד. אמנם המידע באתר זה אומת כמיטב יכולותינו, אך איננו יכולים להבטיח כי אין טעויות או אי בהירויות.

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת, אשר תעודכן בה מייד. אם ברצונכם לוודא שאתם מעודכנים בשינויים האחרונים, אנו ממליצים לך לבקר בדף זה לעתים קרובות.

פרטיות

הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

אחריות

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או

שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע

שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת

כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן/בת 18 שנים ומעלה.

מדיניות אספקת מוצרים

אספקת המוצר בימי עסקים וכרוכה בתשלום דמי משלוח בהתאם לאזור וסוג המשלוח, להלן

אפשרויות משלוח: שליח עד הבית תוך 6 ימי עסקים

האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' אשר מושפע מכוח עליון ו/או

שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

מדיניות ביטול המוצר/שירות

ניתן לבטל את רכישת המוצר בתוך 4 מיום הזמנת המוצר.

הביטול יעשה אך ורק בהודעה בכתב ל- מייל: keto.israeli@gmail.com

יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

במידה והאריזה נפתחה או ניזוקה לא יהיה זכאי הרוכש החזר כספי.

*התקנון מנוסח בלשון זכר והוא מיועד לנשים ולגברים כאחד

bottom of page